De deelnemende scholen aan de Koggenlandse Schooldag van de duurzaamheid zijn bekend en te vinden op deze website!

In samenwerking met MAK Blokweer is het programma op groepsniveau per school vastgesteld. Voorafgaand daaraan is bij elke school ingewonnen wat wel en niet wenselijk is met oog op de Corona maatregelen. Bij de samenstelling van het programma is rekening gehouden met de wijze waarop de scholen zelf al met duurzaamheid bezig zijn. Tevens is er in het programma aandacht gegeven aan een mooie balans tussen de 7 Junior Global Goals.

De leerlingen zullen aan de slag gaan met kunstwerken maken van afval, het spotten van vogels op het schoolplein, water zuiveren, windmolens bouwen, onderzoeken hoe groen schoolpleinen zijn, T-shirts prachtig betekenen en er zal gerekend worden aan zonnepanelen op schooldaken.