Wethouder Rosalien van Dolder was voor de kick-off naar basisschool Geert Holle gekomen om de allerjongsten te helpen met het schoonmaken van het schoolplein en de omgeving. Van Dolder is onder de indruk van het enthousiasme en de kennis van de jonge Koggenlanders: “Zij weten al veel over het thema. Zo legden kinderen uit groep 1-2 mij uit wat de plastic soup is. Eigenlijk is de Schooldag van de duurzaamheid een project voor de bovenbouw, maar dat de school ook de jongste kinderen betrekt is helemaal een pluim waard.”

De lokale en regionale bladen besteedden aandacht aan de kick-off.

De Kogge - 9 februari 2022
Koggennieuws De Kogge - 16 februari 2022