Eind juni 2022 werden de prijzen uitgereikt voor de wedstrijd ‘Mijn Wereldwens’. Voor deze wedstrijd bedachten leerlingen een duurzame wens voor hun directe omgeving. De winnende wensen kwamen van Seth (basisschool Geert Holle in Berkhout) en Lotus (basisschool De Sprankeling in Avenhorn). Seth en Lotus wensten ‘afvalgrijpers voor alle deelnemende scholen’ en ‘meer bloemen voor bijen en vlinders’.

Lees meer over de prijsuitreiking in onderstaand artikel, dat gepubliceerd is in KoggenNieuws op 20 juli 2022.