Gemeente Koggenland; de tweede gemeente in Noord-Holland

Gemeente Koggenland raakte als tweede gemeente in Noord-Holland geïnspireerd om een lokale Schooldag van de duurzaamheid te organiseren. Gemeente Hoorn was daarbij voor hen een inspirerend voorbeeld. De wens van gemeente Koggenland om een eigen lokale editie te organiseren, bood MAK Blokweer de gelegenheid om voor deze buurgemeente de rol van lokale projectleider te vervullen.

Koggenland organiseerde de eerste editie in februari 2021. Er deden zes basisscholen met 370 leerlingen mee. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van deze eerste editie hadden wij volop te maken met de coronamaatregelen. Als kick-off hebben we de Schoolplein Safari georganiseerd, waardoor alle leerlingen op en rondom hun eigen schoolplein aan de slag konden. Deze activiteit was ook de challenge van de eerste editie. 

Tweede editie: uitbreiding van het aantal deelnemende leerlingen

Door het grote enthousiasme over de eerste editie, deden aan de tweede editie meer dan 600 leerlingen mee. Tijdens de tweede editie hadden wij ook te maken met beperkingen vanwege de coronamaatregelen, waardoor wij het programma – net als bij de eerste editie – digitaal en zonder ondersteuning van vrijwilligers aan hebben geboden. Een deel van de scholen nam in februari 2022 deel, een deel in maart. Als kick-off deden alle leerlingen mee aan de Zwerfafval Opruimactie. Het formuleren van een wens om gemeente Koggenland duurzamer te maken was de challenge tijdens deze editie. 

Derde editie: lokale samenwerkingen

Ons programma is sterk om meerdere redenen. Een daarvan is dat wij lokaal nieuwe verbindingen creëren; tussen de gemeente, kinderen, ouders, lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties. In 2023 was er gelukkig weer ruimte om vanuit die kracht te werken. 

Zo kwam het Repair Café kapotte spullen repareren, gingen groepen leerlingen naar de Voedselbank en andere groepen als adviseurs aan de slag om de bibliotheek duurzamer te maken. Ook kwam de Riooldienst van de gemeente vertellen wat zij doen om te anticiperen op de intensieve regenbuien die steeds vaker voorkomen en namen zij de leerlingen mee om in het riool te kijken. De kick-off van de derde editie was het EnergieKetenspel, begeleid door medewerkers van MAK Blokweer. De Zeker Weten Lekker Eten opdracht was de challenge waar alle leerlingen aan meededen.

Op eigen kracht verder

MAK Blokweer heeft vanaf 2018 samen met ons de Schooldagen van de duurzaamheid inhoud en kleur gegeven in de gemeenten Hoorn, Koggenland en Medemblik. In 2021 ontwikkelde MAK Blokweer ‘Expeditie Duurzaam’, een programma dat zij als verdieping op Schooldag van de duurzaamheid bedacht en aanbood aan de basisscholen in gemeente Hoorn. Ons concept om binnen dit programma nauw samen te werken met lokale en regionale organisaties, heeft binnen Expeditie Duurzaam een vervolg gekregen. Zo kan het vlammetje zelfstandig verder branden. Gemeente Koggenland heeft besloten om aan te sluiten bij Expeditie Duurzaam. Zo gaan zij op eigen kracht verder en kunnen wij op andere plaatsen verder aan de slag. 💚🌎

Ander beeldmateriaal bekijken van de drie edities? Kijk op de fotostream en/of de videostream

Meer lezen over Expeditie Duurzaam? Klik hier.