Wij hopen dat u met veel plezier heeft deelgenomen aan de Koggenlandse Schooldag van de duurzaamheid! Op deze pagina vindt u de informatie om de Zeker Weten Lekker Eten Challenge af te kunnen ronden.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Charlotte Hömann via mail of 06-15495467.

UITLEG AANMAKEN NIEUWE ACTIVITEIT

Knop aanmaken

– dupliceer in de rechter kolom de laatste knop
– klik op de nieuwe knop
– pas het veld link aan naar de naam van de activiteit met een ‘#’ ervoor. voorbeeld: #activiteit-1  (DEZE MOET UNIEK ZIJN)

Activiteit aanmaken
– dupliceer in de linker kolom de rij van de onderste activiteit
– klik op de rij
– klik op de tab Geavanceerd
– pas het veld CSS ID aan naar de naam van de activiteit ZONDER een ‘#’ ervoor. voorbeeld: activiteit-1