UITLEG AANMAKEN NIEUWE ACTIVITEIT

Knop aanmaken

– dupliceer in de rechter kolom de laatste knop
– klik op de nieuwe knop
– pas het veld link aan naar de naam van de activiteit met een ‘#’ ervoor. voorbeeld: #activiteit-1  (DEZE MOET UNIEK ZIJN)

Activiteit aanmaken
– dupliceer in de linker kolom de rij van de onderste activiteit
– klik op de rij
– klik op de tab Geavanceerd
– pas het veld CSS ID aan naar de naam van de activiteit ZONDER een ‘#’ ervoor. voorbeeld: activiteit-1

Gezond & Happy

Deze plek is gereserveerd voor de mooie, leuke foto’s die misschien nog komen.

Beter Benutten

Deze plek is gereserveerd voor de mooie, leuke foto’s die misschien nog komen.

Schone Energie

Schone Natuur

Gezonde Bron

Alles Rond

Goed met Geld

Deze plek is gereserveerd voor de mooie, leuke foto’s die misschien nog komen.

JGG overstijgend

Koken voor Vogels

Mijn Wereldwens

Mindmap over duurzaamheid

Kick-off Schoolplein Safari en Challenge

obs De Langereis en obs Grosthuizerschool

Spelen met Afval

Waardevol Afval

Waterzuivering

De Wereld achter je T-shirt

Windmolen Bouwen

Kick-off Zwerfafval